Skip to main content
Kadra
Nauczyciele są kluczem do sukcesu naszych uczniów zarówno w sferze intelektualnej jak i emocjonalnej.
Kadra pedagogiczna w szkole Prymus składa się z empatycznych nauczycieli, którzy mają magiczne spermoce do inspirowania i motywowania swoich uczniów. Dzięki temu, cała społeczność szkolna tworzy pełne pasji środowisko, w którym zaangażowani uczniowie podejmują nowe wyzwania i inicjatywy.
Jakie są cechy fantastycznego nauczyciela?
  • Empatyczny
  • Kreatwyny
  • Zaangażowany
  • Sprawiedliwy
  • Inspirujący
  • Życzliwy
  • Pomocny

Tacy są właśnie nauczyciele w Językowej Szkole Podstawowej Prymus a ich pomysły i zrealizowane projekty budzą uznanie w lokalnym środowisku jak i w ogólnopolskich mediach.

Każdy nauczyciel to nie tylko specjalista w swojej dziedzinie, ale również mentor gotów wspierać uczniów na każdym etapie ich edukacyjnej podróży. Nasza kadra wyróżnia się otwartością i nowoczesnością w podejściu do nauczania. Dzięki temu lekcje stają się nie tylko miejscem przekazywania informacji, ale także źródłem inspiracji do odkrywania wiedzy w praktyczny i angażujący sposób.