Skip to main content

Formularz rekrutacyjny

    Dane dziecka

    Dane rodziców / Prawnych Opiekunów:


    Skąd dowiedzieli się Państwo o Językowej Szkole Podstawowej Prymus?

    Od znajomych, którzy mają zapisane tu dzieckoZ reklamy na Facebook/InstagramZ mediów społecznościowychInne

    Proszę napisać z jakich innych źródeł dowiedzieli się Państwo o Językowej Szkole Podstawowej Prymus: