AKTUALNOŚCI

Współpraca z rodzicami

Dla nas współpraca z rodzicami to nie zebranie składki na ubezpieczenie i odczytanie statutu.
Dlatego nasze zebranie to pełne emocji, wywołujące dyskusje spotkanie dotyczące istotnych, bieżących trendów w edukacji, naszej wizji, metod i procesu pracy.
Dziękujemy wszystkim za udział, za wyrażanie swoich obaw, przemyśleń. Dziękujemy Rodzicom za wsparcie.
Tegoroczny kierunek Prymusa ➡️ #KluczoweKompetencje

rozwiązywanie kompleksowych problemów
kreatywność
współpraca
podejmowanie decyzji
krytyczne myślenie
zarządzanie ludźmi
inteligencja emocjonalna